Cent concells d’amor (Llibre VI), de Lo Gaiter de la Muga.

Cent concells d’amor (Llibre VI), de Lo Gaiter de la Muga.