La vuelta al mundo de dos pilletes, d’Henry de la Vaulx i A. Galopin.

La vuelta al mundo de dos pilletes, d’Henry de la Vaulx i A. Galopin.