Economia solidària i ruralitats

Carla Escarrà, Marc August Muntanya i Laura Comas.

La coordinadora de la publicació, Carla Escarrà, ens convida a defugir la dicotomia entre «rural» i «urbà» i ens fa endinsar en un primer acostament teòric sobre l’ESS als entorns allunyats dels centres econòmics.